LD Sorica je bila ustanovljena 10.05.1959 po razpadu državnega lovišča Triglav-Bled in po prenehanju delovanja LD Zali Log. Spada pod visokogorska lovišča, po velikosti pa med srednje velika lovišča. Lovna površina meri 5537 ha. Nahajajo se na območju Krajevne skupnosti Sorica in Krajevne skupnosti Davča, kjer lovci gospodarijo z vso divjadjo, ki je poznana v Sloveniji.

S prostovoljnim delom smo za svoje delovanje zgradili dve lovski koči. Večja se nahaja na Robu, druga pa kot bivak na Hirnu. Za delovanje uporabljamo tudi dve hladilnici, tako v Sorici, kot tudi v Davči.

Ob 60 obletnici delovanja je družina štela 46 članov.

Ob obletnici je takratni župan mag. Anton LUZNAR nagovoril prisotne: »Lovstvo danes ni več samo lov in tega se v Lovski družini Sorica zavedajo. Ena glavnih in trajnih dolžnosti je, da skrbijo za naravno ravnovesje števila divjadi glede na bivalne in prehranske možnosti. Skladno s potrebami glede na pogoje prostora, kraja in zemljišč, zgledno sodelujejo z lastniki, prav tako pa jim finančno in fizično pomagajo pri odpravljanju škode, ki jo povzroča divjad. V krajih Davče in Sorice v zimskem času zapade velika količina snega, zato imajo lovci postavljene krmilnice, ki jih redno polnijo s hrano, da živali preživijo dolge in mrzle zime. Člani vsako leto opravijo preko 1.000 delovnih ur in s čiščenjem poskrbijo, da planinski pašniki ostajajo, s čimer pripomorejo k ohranjanju kulturne krajine.«             

Naslov

LOVSKA DRUŽINA SORICA
Spodnja Sorica 16,
4229 Sorica

Kontakt:

Elektronska pošta: ldsorica@gmail.com