Predstavitev krajevne skupnosti Sorica

Krajevno skupnost Sorico sestavljajo naselja Zgornja Sorica, Spodnja Sorica, Zgornje Danje, Spodnje Danje, Zabrdo in Podporezen (del, hišna št. 1–5).

Sorica je razloženo središčno naselje v Občini Železniki (https://zelezniki.si/). Leži na skrajnem severozahodu Škofjeloškega hribovja, na ledeniških nasipih na slemenu med povirjem reke Selške Sore na zahodu in Nidrarsko grapo na vzhodu. Vas je razdeljena na Zgornjo in Spodnjo Sorico. Površina krajevne skupnosti je 29.82 km2.

Demografski podatki

NASELJEpovršina v haštevilo preb.število moškihštevilo žensk
SPODNJA SORICA4411056045
ZGORNJA SORICA12021588276
SPODNJE DANJE266482919
ZGORNJE DANJE4530651
ZABRDO195734
PODPOREZEN – delcca 348615
SKUPAJ2982330180150

Vir: SiStat 2020 – število prebivalcev