Zapisniki sej (2022-2026)

Zapisniki sej (2018-2022)

.

Zbori krajanov

Zbor krajanov 2024

Zbor krajanov 2023

Zbor krajanov 2022

Zbor krajanov 2019

.

Načrtovani projekti v KS

Očiščevalne akcije

 Očiščevalna akcija 2023

Predstavitev 

Člani Sveta KS Sorica (mandat od 2022 do 2026):

 • RUDI PINTAR, predsednik, mobilna številka 040 483 086
 • MARTIN TAVČAR, podpredsednik
 • MAJA KEJŽAR, član
 • JAKA KENDA, član
 • TOMAŽ JEMEC, član
 • MATJAŽ EGART, član
 • KLEMEN ŠUBIC, član

Vaški odbori:

 • Predstavnik vaškega odbora Zgornja Sorica, JAKA KENDA
 • Predstavnik vaškega odbora Zgornje Danje, Zabrdo, Podporezen, TOMAŽ JEMEC
 • Predstavnik vaškega odbora Spodnje Danje, MARTIN TAVČAR
 • Predstavnik vaškega odbora Spodnja Sorica, KLEMEN ŠUBIC, MATJAŽ EGART

Pokopališki odbor:

 • Boris Kejžar, predsednik
 • Matjaž Egart, član
 • Franci Valentinčič, član
 • Andrej Frelih, član

Člana občinskih odborov:

 • Član odbora za komunalno dejavnost, KLEMEN ŠUBIC
 • Član odbora za gospodarsko dejavnost, RUDI PINTAR

Vodovodi:

 • Vodovod Sorica, MARJAN KEJŽAR
 • Vodovod Ron, MIRO PINTAR
 • Vodovod Sp. Danje, LEON KEJŽAR

Kontaktni podatki 

Predsedniki Sveta Krajevne skupnosti Sorica v preteklih letih:

 • 2022-2026 Rudi Pintar
 • 2018–2022 Bernard Drol (Predstavitev Sveta KS Sorica v obdobju 2018-2022)
 • 2014–2018 Matej Pintar
 • 2010–2014 Primož Pintar
 • 2006–2010 Matjaž Čemažar
 • 2002–2006 Boris Jensterle
 • 1998–2002 Boris Jensterle
 • 1994–1998 Stane Čufer
 • 1990–1994 Stane Čufer
 • 1986–1990 Marjan Kejžar
 • 1982–1986 Srečo Kokalj
 • 1978–1982 Alojz Pintar
 • 1974–1978 Anton Frelih
 • 1970–1974 Anton Pintar
 • 1966–1970 Ignacij Frelih
 • ………–……..

Vsem iskrena hvala!