V društvu delujejo različne sekcije:

DRAMSKA SKUPINA SORICA

Povezujejo nas: Duhovitost, drugačnost in izvirnost,

Ustvarjamo s Srcem, z ljubeznijo in s smehom.

Rojstna mati nam je Sorica in PD Ivan Grohar nam je oče.

Vsako leto se člani DRAMSKE SKUPINE SORICA trudimo ustvarjati nove predstave. Naš stalni cilj pa je vedno znova narisati ljudem nasmeh na obraz.

PLESNA SKUPINA KRESNIČKE

Plesno skupino Kresničke sestavljajo otroci in mladi iz Sorice, vodi pa jo Tina Pintar. Plesne vaje imajo enkrat na teden. Program obsega folklorne plese in sodobne plesne zvrsti, med njimi hip hop, latino in pop ter ples v igri. Plesalci sodelujejo predvsem na prireditvah v domačem kraju.

ŽENSKI TERCET TRI TIČICE

Ženski tercet Tri tičice deluje že od leta 2011, sestavljajo ga Anka Pintar, Jana Drol in Polona Pintar, ki tercet tudi vodi.

Ni šlo ravno ‘po vrsti, kot so hiše v Trsti’ – najprej so skupaj zapele, potem se odele v čudovite obleke, ki predstavljajo praznično ljudsko nošo nekje iz začetka 20. stoletja, končno pa so svoj pevski tercet še poimenovale – in sicer Tri tičice. 

Od takrat negujejo tradicijo ženskega ljudskega triglasnega petja ter prepevajo pesmi predvsem iz gorenjskega območja, kar nekaj pesmi v njihovem repertoarju pa je soriških. Njihova želja je ohranjati še žive ljudske pesmi in obujati stare, že malo pozabljene, predvsem iz soriškega območja.