Predstavitev društva

Turistično društvo Sorica je prostovoljno društvo, ki v vasi Sorica deluje že več kot 60 let, uradno pa je bilo ustanovljeno leta 1968. V društvu trenutno deluje 54 članov.

Društvo deluje z namenom ohranjanja kulturne in stavbne dediščine ter tradicionalnih običajev, izvaja mnoge aktivnosti povezane s turističnim razvojem vasi Sorica in širše prepoznavnosti vasi, pripravlja pa tudi različne prireditve in dogodke, namenjene domačinom in obiskovalcem iz drugih krajev. 

Vodilna prireditev društva je Pozdrav jeseni, ki poteka vsako leto drugi vikend v septembru. Prireditev ima kulturni, etnološki in zabavni značaj, zadnja leta je prireditev posvečena odkrivanju in ohranjanju zgodovinskih dejstev tirolske naselitve zgornje Selške doline. 

Društvo pripravlja tudi tri tradicionalne pohode in pa sodeluje pri več vaških aktivnostih. 

Sekcije društva

V društvu deluje tudi TURISTIČNI PODMLADEK pod mentorstvom Mateje Vozelj in Gaje Drol. Otroci pripravljajo spominke in igre za tradicionalne pohode, sodelujejo pri pripravi kulturnega in glasbenega programa za prireditve in kratke dramske vložke pri prireditvi Pozdrav jeseni. 

Koledar dogodkov

Večer pred 8. februarjem: Pohod z baklami v Danje
Zadnja nedelja v maju: Pohod pod obronki Ratitovca

Zadnja nedelja v juniju: Pohod po Groharjevi poti v Heblarje 

Drugi vikend v septembru: Pozdrav jeseni 

Kontakt

Turistično društvo Sorica
Spodnja Sorica 16
4229 Sorica

Elektronska pošta: td.sorica.info@gmail.com