Člani Sveta KS Sorica (mandat od 2018 do 2022):

 • BERNARD DROL, predsednik, mobilna številka 041 366 638
 • ROMAN KEJŽAR, podpredsednik
 • GREGOR GASSER, član
 • ANDREJ JENSTRLE, član
 • LEON KEJŽAR, član
 • MATEJ PINTAR, član
 • KLEMEN ŠUBIC, član

Vaški odbori:

 • Predstavnik vaškega odbora Zgornja Sorica, ROMAN KEJŽAR
 • Predstavnik vaškega odbora Zgornje Danje, Zabrdo, GREGOR GASSER
 • Predstavnik za komunalno dejavnost, ANDREJ JENSTRLE
 • Predstavnik vaškega odbora Spodnje Danje, LEON KEJŽAR
 • Predstavnik vaškega odbora Spodnja Sorica, KLEMEN ŠUBIC

Pokopališki odbor:

 • Boris Kejžar, predsednik
 • Matjaž Egart, član
 • Franci Valentinčič, član
 • Andrej Frelih, član

Član občinskega sveta:

 • Član odbora za gospodarsko dejavnost, PRIMOŽ PINTAR

Vodovodi:

 • Vodovod Sorica, MARJAN KEJŽAR
 • Vodovod Ron, MIRO PINTAR
 • Vodovod Sp. Danje, LEON KEJŽAR