Pridobitev sredstev za ohranjanje soriškega narečnega govora

Danes Soriški narečni govor govori le še peščica domačinov, zato je želja prebivalcev, lokalne
skupnosti, raziskovalcev in širših predstavnikov domačih in mednarodnih kulturnih ter izobraževalnih
institucij, da se narečni govor in s tem pomemben element nesnovne kulturne dediščine teh krajev
ohrani. s strani Ministrstva za kulturo so bila leta 2023 tako že pridobljena prva sredstva za izvedbo
aktivnosti za njegovo ohranjanja. Projekt z naslovom Ohranimo Soriški narečni govor predvideva
izvedbo večjega števila delavnic in samostojnih dogodkov spoznavanja narečnega govora, izdelavo
knjižnega priročnika in vzpostavitvijo digitalnega slovarja.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti bo poleg domačinov in govorcev sodelovala še širše lokalna
skupnost tako Javni zavod Ratitovec, Občina Železniki, KS Sorica, Osnovna šola Železniki s
podružnično šolo v Sorici ter Turistično društvo Sorica, ki je vodilni partner in prijavitelj projekta. Z
namenom izvajanja aktivnosti je bila oblikovana tudi interdisciplinarna projektna skupina, ki jo
sestavljajo ddr. Miha Markelj, Polona Golija, Katja Mohorič Bonča, Boris Jensterle, Anja Burger in
Monika Gasser, ter dva mednarodna strokovnjaka Luis Thomas Prader in dr. Andrew D. Hoffman.

Želja je, da se Soriški narečni govor, ki se je skozi stoletja razvijal in ohranjal na področju zgornjega
dela Selške doline in se v obliki tako imenovane Dajnarske govorice oziroma drfarške šprahe govori še
danes ohrani tudi za prihodnje rodove.

Prikazna slika je Transkripcija narečnega govora iz leta 1913, last Phonogramskega arhiva avstrijske akademije znanosti.