Zgodovina Orfeja

ZGODOVINA GLASBENE SKUPINE ORFEJ

 

Kako se je Orfejeva zgodba sploh začela? Leta 1996 je učitelj Miro Kačar ob tradicionalnem Groharjevem tednu v Sorici zbral skupino, da bi sodelovala v programu. To je bilo 20 mladih, ki so se na tolkala naučili pesem Naša vasica, ki jo je učitelj sam napisal za to priložnost. Večina sodelujočih si z notnimi zapisi ni mogla pomagati, zato je učenje potekalo na svojevrsten način. Na začetku tudi s pomočjo barv. Sledil je nastop, ki je zelo uspel, in skupina se je odločila, da bo vadila še naprej.

 

Začele so se redne vaje, ki so potekale vsak konec tedna. Velik poudarek je bil tudi na razumevanju notnih zapisov. Vedno več je bilo novih članov, šolarjev, ki so obiskovali glasbeno šolo v osnovni šoli (klavir, kitara, harmonika, flavta). Skupina se je vključila v Prosvetno društvo Ivana Groharja Sorica pod imenom »Glasbena skupina«. Člani so sprva nastopali v glavnem v Sorici ob različnih priložnostih, kmalu pa so jih začeli vabiti na prireditve in otvoritve. Treba je bilo izbrati ime skupine. »Prijel« se je Orfej, ime mitološkega pevca s harfo. Od leta 1996 dalje skupina nastopa pod imenom Orfej.

Korenine Orfeja pa pravzaprav segajo tja v sedemdeseta leta, v šolsko leto 1975/1976, ko je učenka soriške šole zapisala: »Šolski ansambel šteje devet članov. Učimo se igranja na kitaro, harmoniko, bas, zvončke, bobne, tamburico, ksilofon. Letos smo imeli tri nastope, naš program obsega 18 pesmi. Igramo slovenske narodne, otroške, partizanske pesmi. Uči nas tovariš Miro Kačar, vaje pa imamo dvakrat tedensko«.

 

Glasbena skupina Orfej je imela več kot dvesto nastopov po vsej Sloveniji. Nastopala je  tako v celotni več kot štiridesetčlanski zasedbi kot tudi v manjših zasedbah, ki se ob različnih priložnostih oblikujejo znotraj orkestra. Orkester je vsako leto v Sorici pripravil dva samostojna koncerta. Prvi je junija na tradicionalnem Groharjevem tednu, drugi pa okrog novega leta. 

 

V letu 2017 je ob 150-letnici Groharjevega rojstva in ob 30-letnici Groharjevega tedna spet začel delovati Tolkalni orkester Orfej, ki ga vodi Gašper Kačar. Skupino sestavlja 31 članov, v letu 2017 so pripravili en samostojni koncert.