Poročilo o očiščevalno delovni akciji

V soboto, 22. 4. 2023, ob 9:00  smo se krajani Sorice  zbrali na športnem igrišču v Sorici. Predstavnik vaškega odbora Sp. Sorica, Klemen Šubic, je organiziral delo in čiščenje muld v Sp. Sorici. Predsednik KS Sorica, Rudi Pintar, pa je organiziral potek dela v Zg. Sorici, na igrišču in napotil otroke po celotni vasi, da so pobrali smeti.

V Sp. Danjah so se zbrali ob 8:00 v središču vasi. Predstavnik vaškega odbora Sp. Danje, Martin Tavčar, je organiziral delo. Očistili so mulde in pomedli javno pot Rotek-Sp. Danje.

Predstavnik vaškega odbora Zg. Sorica, Jaka Kenda, je organiziral delo pri solnici v Rajdi. Na solnici je bil poškodovan del strehe, zato je bilo potrebno zamenjati del strešne kritine. Očistili so tudi okolico solnice.

Slika 1: Stanje strehe solnice pred akcijo
Slika 2: Odstranjevanje poškodovane kritine
Slika 3: Odstranjevanje odvečnega grmovja
Slika 4: Sanirana streha z očiščeno okolico

V celotnem delu vasi se je pomedlo lokalne ceste in javne poti, očistile pa so se tudi mulde in jaški za odvodnjavanje.

Slika 5: Čiščenje muld ob lokalni cesti skozi Soriški potok
Slika 6: Čiščenje vodovodnih kanalov v Sp. Sorici
Slika 7: Pometanje javne poti v Sp. Sorici

Igrišče ob gostišču Macesen se je pomedlo, pokosila se je trava ob njem in postavili so se tudi novi rokometni goli na igrišču.

Slika 8: Nova pridobitev na igrišču sta rokometna gola
Slika 9: Druženje ob zaključku akcije

Akcije se je udeležilo približno 60 vaščanov Sorice in Sp. Danj. Vsem udeležencem akcije se iskreno zahvaljujem!

Akcijo sta organizirala KS Sorica in TD Sorica.